Bezpieczny autokarowy wyjazd na wakacje

Zbliża się czas wakacyjnych wyjazdów, także autokarowych. Kluczową kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz związane z tym odpowiednie przygotowanie kierowcy. Temu służy organizowana od kilkunastu lat akcja „Bezpieczny autokar”.

O akcji

Akcja „Bezpieczny autokar” odbywa się od 14 lat. Jej inicjatorem jest Główny Inspektor Transportu Drogowego (GITD). Celem zasadniczym akcji jest poprawa bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów autokarowych, w szczególności zminimalizowanie liczby kolizji i wypadków. Osiągnąć to można między innymi poprzez odpowiednie przygotowanie kierowcy do wyjazdu. Dodajmy jeszcze trochę statystyki – w 2016 roku doszło podczas wakacyjnych wyjazdów (zimowych i letnich) do 419 wypadków z winy kierowcy.

Co należy brać pod uwagę

Jak wynika z danych Inspekcji Transportu Drogowego, winnymi wypadków i kolizji nie są wyłącznie kierowcy. Błąd popełniają bardzo często organizatorzy wyjazdów, którzy nie przekazują kierującym pojazdami harmonogramu wyjazdu z wystarczającym wyprzedzeniem. To powoduje, że nie ma on wystarczająco dużo czasu, aby dokładnie zaplanować sobie podróż i wypoczynek. A to już prosta droga do tego, aby doszło do nieszczęścia na drodze.

Błędem numer jeden organizatorów jest niebranie pod uwagę tego, że kierowca autokaru podlega bardzo ścisłym przepisom, dotyczącym jego pracy. Może siedzieć za kółkiem przez ściśle określony czas, musi mieć wyznaczony minimalny czas na wypoczynek i wiele innych.

Jeżeli wyjazd już został zorganizowany i zaplanowany, konieczne jest udanie się do przewoźnika z odpowiednim zapasem czasowym do wyjazdu (minimum kilka dni) i omówienie go z nim. Dzięki temu jest dużo większe prawdopodobieństwo, że kierowca dowie się o wyjeździe na tyle wcześniej, iż zdąży wypocząć przed oraz zaplanować sobie wypoczynek w trakcie podróży. Najgorsze co może być, to poinformowanie kierowcy na tyle krótko przed podróżą, że nie zdąży wypocząć, a tym samym naraża innych na niebezpieczeństwo. Bo musi pracować dłużej bez przerwy.

Kodeks dobrych praktyk

Nie tylko GITD stara się przeciwdziałać ewentualnym niebezpieczeństwom. Robi to również Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców. Przygotowało ono tak zwany kodeks dobrych praktyk, czyli wykaz najważniejszych elementów, na jakie trzeba zwrócić uwagę podczas planowania wycieczki autokarowej dla dzieci i młodzieży z jednym kierowcą. Wśród nich znajdziemy między innymi takie zalecenia jak:

• Dokładne przygotowanie wycieczki pod względem programowym,
• Poinformowanie przewoźnika, że w dniu wyjazdu autokar i kierowca zostaną poddani kontroli Policji lub WITD pod kątem sprawności pojazdu, analizy czasu pracy i trzeźwości kierowcy,
• Skonsultowanie z przewoźnikiem harmonogramu wyjazdu (m.in. planowana data i godzina wyjazdu i powrotu, ilość kilometrów do przejechania, program, adresy punktów noclegowych i żywieniowych); zaleca się zrobienie tego tydzień przed wyjazdem,
• Sporządzenie pisemnej umowy przejazdu z biurem podróży lub przewoźnikiem; wskazanie w niej wymagań i oczekiwań,
• Doliczenie do czasu jazdy minimum 45 minut na przymusowy odpoczynek kierowcy,
• Pamiętać o tym, że jeden kierowca w sumie może prowadzić autokar dziennie przez 9 godzin oraz dłużej niż 6 dni, jeśli wyjazd jest kilkudniowy.